Người vào Bắc Kạn từ vùng xanh có thể sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính

Ngày 02/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng ký ban hành Văn bản số 6602/UBND-VXNV về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

 

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên