Phát động chiến dịch cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân

(backancity.gov.vn)- Tháng 9-2023, UBND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn – Một trong những đơn vị thí điểm chuyển đổi số của tỉnh đã tổ chức phát động chiến dịch cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân.

VNPT Bắc Kạn cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân phường Sông Cầu

Tại buổi lễ phát động, Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân phường Sông Cầu đã được hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân VNPT CmartCA do Viễn thông Bắc Kạn cung cấp.

Việc sử dụng chữ ký số sẽ dần thay thế hình thức nộp hồ sơ theo phương thức cũ, thay vào đó người dân sẽ tiến hành khai, ký nộp hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử. Việc sử dụng chữ ký số cá nhân sẽ được miễn phí đối với 25 dịch vụ công thiết yếu như: Khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn… theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định quyết số 130 ngày 6 tháng 10 năm 2022./.

Hoàng Thạc