Phiên họp UBND thành phố tháng 9 năm 2023

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 13/9, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp tháng 9, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm 2023.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, đạt 65,9%KH và tăng 3,69% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm đạt khoảng 195.925,21 triệu đồng, bằng 98,95% so với cùng kỳ. Đề xuất, đặt hàng 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2023 ước đạt 3.898,3/3.803 tấn đạt 102,5%KH. Tiến độ sản xuất vụ mùa: Cây lúa diện tích khoảng 320/320ha, đạt 100% KH. Cây ngô trồng được khoảng 75/75ha, đạt 100%KH. Cây rau duy trì diện tích khoảng 65ha. Cây ăn quả đang giai đoạn phát triển quả. Trên địa bàn đang duy trì 04 mô hình trồng thâm canh cây Mít Thái, mô hình mở rộng diện tích trồng thâm canh cây mơ vàng năm 2023, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, mô hình tổ chức quản lý sản xuất rau an toàn. Trồng rừng được 173,335 ha/160 ha.  Công tác quản lý đô thị: việc phê duyệt điều chỉnh chi tiết, cục bộ các hạng mục mặt bằng công trình, phân khu đô thị đang triển khai theo quy định. Hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường GPMB đối với 09 công trình, dự án. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt là 30,87 tỷ. Tổng số công trình xây dựng cơ bản đ­­ược giao kế hoạch vốn là 42 công trình với tổng vốn 283,248 tỷ đồng; đã giải ngân 113,759 tỷ đồng đạt 40% KH.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được duy trì thực hiện. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng viên chức và kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức UBND thành phố năm 2023. Tổ chức 11 lớp đào tạo nghề, với 385/370 học viên tham gia, bằng 104,1% KH. Giải quyết việc làm cho 556/700 lao động, bằng 79,4% KH. Cơ quan quân sự các cấp duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tuyển quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đ­ược giữ vững và ổn định. Giải quyết 76/86 tố giác, tin báo đạt 83,3%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm 65/75 vụ = 87,9%. Tình hình trật tự, an toàn giao thông xảy ra 05 vụ TNGT, làm chết 04 người, 06 người bị thương (tăng 03 vụ, tăng 04 người chết, tăng 04 người bị thương so với cùng kỳ). Ra mắt mô hình điểm thực hiện Đề án 06 của Bộ Công an tại phường Đức Xuân.

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2023 được giao 260 tỷ đồng, 8 tháng thu đạt 121 tỷ đồng, bằng 47% dự toán. Chi ngân sách năm 2023 thành phố được giao 405,478 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm chi ngân sách đạt 205,574 tỷ đồng, bằng 51% dự toán.

Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn xảy ra 05 đợt mưa lớn, gây thiệt hại về một số công trình trường học, giao thông và nhà ở của người dân, ước tổng thiệt hại khoảng 663,286 triệu đồng, công tác khắc phục được thực hiện kịp thời; xảy ra 01 vụ cháy cửa hàng tạp hóa, 01 vụ cháy rừng.

Theo nội dung gợi ý của đồng chí chủ trì, để đánh giá tổng thể bức tranh phát triển kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng 9 tháng đầu năm 2023, các phòng, ban chuyên môn liên quan tập trung chủ động báo cáo kết quả nổi bật đạt được, nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 đề ra, đề xuất giải pháp cụ thể phối hợp, tháo gỡ thực hiện các chỉ tiêu còn chậm so với tiến độ như công tác giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; tiến độ giải phóng mặt bằng một số hạng mục công trình, dự án; giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm,…

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hà Bắc yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tiếp thu  ý kiến đóng góp của Thường trực HĐND thành phố, nội dung chỉ đạo của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố và quyết tâm, nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ giao; Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét, rà soát các khoản thu ngân sách 3 tháng cuối năm; Văn phòng HĐND -UBND thành phố tiếp thu đầy đủ, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh  9 tháng năm 2023; Ban QLDA & ĐTXD thành phố quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tiến độ giải ngân, đôn đốc các nhà thầu, nhất là các nhà thầu còn chậm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; hoàn thiện hạ tầng khu dân cư Thôm Dầy; xây dựng chương trình tổ chức hội nghị chuyên đề về đô thị; đặt mục tiêu, phân loại, xử lý tốt số lượng đơn thư của công dân,…

Triệu Biển