Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

0
52

Chiều ngày 10/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên đã có buổi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đường Tây Minh Khai, cầu Nặm Cắt và một số địa điểm dự kiến triển khai các dự án trọng điểm khác địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Kiểm tra các hạng mục tại đường Tây Minh Khai

Đường Tây Minh Khai và cầu Nặm Cắt là 2 công trình thuộc Dự án đô thị miền núi phía Bắc, với tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng nhằm mở rộng, nâng cấp đô thị thành phố Bắc Kạn. Để đảm bảo tiến độ, thời gian qua, Thành phố Bắc Kạn đã tích cực chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước;  đúng, đủ trong công tác thống kê đền bù…, Đến thời điểm hiện tại, cầu Nặm Cắt đã hoàn thành. Công trình đường Tây Minh Khai đã được thông tuyến và hoàn thành khoảng 65% tổng khối lượng công trình. Thành phố đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch trong năm 2020.

Trong quá trình kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu: Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền đền bù, tháo dỡ tài sản và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện công trình, Dự án; các Sở, Ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện thẩm định hồ sơ, thủ tục liên quan đến điều chỉnh Dự án tại các khu vực còn đang vướng mắc…Đồng thời, đề nghị nhà thầu tập trung các phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch đã cam kết.

Khảo sát địa điểm tại khu vực tổ Phiêng My, phường Huyền Tụng

Đoàn cũng tiến hành khảo sát trực tiếp về hiện trạng, vị trí, quy mô đất đai dự kiến triển khai một số dự án trọng điểm khác trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tại khu vực tổ Phiêng My, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. /.

Triệu Biển