Phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cho nông dân

Cụ thể, Phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn đã phối hợp với các ban, ngành chuyên môn thực hiện dự án cải tạo nâng cao 20 ha đất lúa tại 04 tổ: Chí Lèn, Bản Cạu, Khuổm Dủm, Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng. Thực hiện dự án trồng 17 hécta Gấc lai đen tại Xã Nông Thượng và Dương Quang. Trồng 10 ha khoai lang tại phường Xuất Hóa. Thực hiện nuôi gà Ai cập với số lượng 600 con tại phường Phùng Chí Kiên. Nhìn chung, khi thực hiện các mô hình này, bà con nông dân đều được hỗ trợ về giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật canh tác…Thông qua các mô hình này, tạo cơ hội cho người nông dân tiếp cận thêm các giống cây, con mới từ đó duy trì nhân rộng các mô hình triển khai đại trà giúp người dân có thêm thu nhập ổn định./.