Phòng Văn hóa & Thông tin Thành Phố Bắc Kạn phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao, và Du lịch tỉnh Bắc Kạn khảo sát, điền dã, thu thập tư liệu cho hồ sơ đề cử quốc gia “Then, Tày, Nùng, Thái” trình UNESCO.

Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2015 Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Kạn  đi   khảo sát, điền dã đến nhà nghệ nhân Lưu Đình Bạo tại thôn Quan Nưa – xã Dương Quang – thành phố Bắc Kạn về công tác chuẩn bị các bước trích đoạn lễ cúng thứ cho trẻ em hay ốm đau, quấy  khóc nhiều ( lễ cúng mụ của người Tày) . Đoàn công tác đã phỏng vấn, khai thác thông tin, thu thập tư liệu và trao đổi, bàn bạc  với nghệ nhân những  nội dung, công việc cần phải làm để tới đây sẽ tiến hành  thu thanh, quay phim tư liệu khoa học cho kế hoạch xây dựng hồ sơ đề cử Quốc gia “ then  Tày, Nùng, Thái ”  trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.  trích đoạn về lễ cống thứ ( trẻ em ốm yếu) để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Qua khảo sát thực tế tại nhà nghệ nhân Lưu Đình Bạo  đoàn công tác đã đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa dân gian của dân tộc Tày thành phố Bắc Kạn nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.