Phường Đức Xuân đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử

Thời điểm này, UBBC phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) đang tập trung cao độ, tăng tần xuất tuyên truyền công tác bầu cử để phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và đông đảo cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Tuổi trẻ phường Đức Xuân tăng số lượt tuyên truyền về Ngày bầu cử

Trong đó, UBND phường Đức Xuân thực hiện tuyên truyền về bầu cử đa dạng dưới nhiều hình thức như: Rà soát các vị trí phù hợp tiến hành căng treo 07 khẩu hiệu, pano; đăng tải thông tin về bầu cử trên Cổng TTĐT của phường; chỉ đạo lượng đoàn viên, thanh niên  làm nòng cốt đi tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh tại các khu dân cư, đặc biệt phường tập trung tuyên truyền tại 06 điểm bầu cử và 02 điểm tại UBND phường về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của cử tri; công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; sự hưởng ứng tích cực, chủ động tham gia của Nhân dân về Ngày bầu cử; vận động Nhân dân thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác của trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch với những luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ, khối đại đoàn kết dân tộc,…

Minh Cường