Phường Xuất Hóa tập trung rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân

Hiện nay, phường Xuất Hóa đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó việc lập và niêm yết danh sách cử tri đang được UBBC phường thực hiện nhằm bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri.

Danh sách cử tri được niêm yết tại Trụ sở Đảng ủy- HĐND – UBND phường Xuất Hóa

Những ngày này, trên hệ thống loa phát thanh phường Xuất Hóa, ngoài nội dung chỉ đạo nhân dân tiếp tục lao động sản xuất thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng theo chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021, Cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đặc biệt là trước ngày 13/4, Ủy ban bầu cử phường đã thông báo rộng rãi tới bà con nhân dân trên địa bàn về công tác lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn để nhân dân thuận lợi theo dõi, kiểm tra, rà soát danh sách để kịp thời bổ sung thêm danh sách các công dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Vi Công Suất – Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn cho biết: Ngay sau hoạt động lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú, công tác rà soát, lập danh sách sơ bộ của cử tri đã được phường triển khai theo Luật quy định. Dựa trên số liệu quản lý nhân, hộ khẩu của Công an phường Xuất Hóa và danh sách thống kê của các ông, bà tổ trưởng dân phố (07 tổ ) lập, gửi lên, cán bộ Văn phòng đã tổng hợp, thống kê lập danh sách sơ bộ danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tính đến ngày 15/4/2021, toàn phường Xuất Hóa có 2.418 công dân được lập danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để đảm bảo tính chính xác trong việc lập và niêm yết sách cử tri, phù hợp với nguyện vọng, điều kiện công tác, cư trú của công dân, Ủy ban bầu cử phường Xuất Hóa đã khẩn trương chỉ đạo các tổ dân phố gửi danh sách sơ bộ tới từng tổ dân phố. Với tinh thần trách nhiệm cao, tại các buổi sinh hoạt tổ dân phố, tổ trưởng đã đọc danh sách của các hộ gia đình để rà soát, đối chiếu lại thông tin của từng công dân. Qua đó, những công dân trong tổ chưa có tên đều được các tổ trưởng lập danh sách đề nghị bổ sung theo quy định. Việc lập danh sách cử tri được phường hoàn thành sớm và danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu bắt đầu từ ngày 13/4/2021. Công tác an ninh trật tự xã hội bảo vệ các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử được tăng cường.

Đối với phường Xuất Hóa, Ủy ban bầu cử phường đã bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của phường Xuất Hóa diễn ra khá thuận lợi. Trên cơ sở danh sách những người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016, Ủy ban bầu cử phường Xuất Hóa chỉ tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HDND phường (không có đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bắc Kạn).Vì vậy, việc lấy ý nhận xét của cử tri cư trú nhanh, gọn, nhân dân đồng tình, nhất trí với số phiếu tín nhiệm cao.

Hiện nay, phường Xuất Hóa có hai cơ quan là Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn và Cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn đóng trên địa bàn. Do đặc thù riêng, các đơn vị cũng đã thực hiện lập danh sách cử tri theo quy định. Tính đến ngày 15/4/2021, đơn vị Trại tam giam Công an tỉnh Bắc Kạn đã lập danh sách có tổng số145 cử tri. Tuy nhiên, do đơn vị thường xuyên có sự thay đổi về số lượng công dân tạm giam, tạm giữ nên Ủy ban bầu cử phường Xuất Hóa đã chỉ đạo các thành viên UBBC đã được phân công chủ động phối hợp cùng đơn vị rà soát, bổ sung danh sách cử tri theo Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp năm 2015 quy định. Đối với Cơ sở Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn trên địa bàn phường Xuất Hóa, theo kế hoạch đơn vị sẽ chuyển trụ sở làm việc trong tháng 4/2021. Tuy nhiên, UBBC phường Xuất Hóa đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị lập danh sách cử tri để thuận lợi cho đơn vị khi chuyển trụ sở về địa điểm mới, đảm bảo phù hợp với nguyện vọng và thực hiện đúng Luật quy định mỗi công dân chỉ đăng ký danh sách cử tri tại một khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về niêm yết danh sách cử tri, khiếu nại về danh sách cử tri thực hiện theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Luật Bầu cử. Chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử) cơ quan lập danh sách cử tri phải niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời phải thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết, để cử tri kiểm tra, phát hiện sai sót. Phải có sổ để cử tri ghi ý kiến góp ý, kiến nghị về danh sách cử tri. Hiện nay, UBBC phường Xuất Hóa đang tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trên và chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 theo quy định./.

Triệu Biển