Quan tâm hỗ trợ hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết

Trong năm 2014, các cấp Ủy Đảng chính quyền các cấp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chung tay hỗ trợ giúp các hộ nghèo làm được 36 nhà ở với tổng trị giá trên 700 triệu, trong đó Quỹ của Ban vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” 520 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo của thị xã 37 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo các xã, phường 43.500.000đồng và hỗ trợ sửa chữa 02 nhà với số tiền là 7.800.000 đồng. Bên cạnh đó cùng với sự giúp đỡ ngày công, tiền của của anh em họ hàng trong dòng tộc và bà con nhân dân trong cộng đồng khu dân cư. 

Cùng với các nguồn hỗ trợ giúp các hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà cấp IV được xây dựng hoàn chỉnh với tổng trị giá từ 100 triệu đồng trở lên. Đến nay, các hộ nghèo cơ bản các gia đình đã chuyển vào ngôi nhà mới, khang trang để chuẩn bị đón tết Nguyên đán Ất Mùi

Đây là một chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc thị xã, là sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục không những giúp người nghèo có được ngôi nhà mới để giúp họ an cư, mà còn tạo được niềm vui, giúp họ phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.