QUYẾT ĐỊNH Công bố Chỉ số Cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 3530/QĐ-UBND Công bố Chỉ số Cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn