THÔNG BÁO Lịch Tiếp công dân định kỳ của các xã, phường thuộc thành phố Bắc Kan năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 179/TB-UBND Lịch Tiếp công dân định kỳ của các xã, phường thuộc thành phố Bắc Kan năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn