KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, các lễ hội đầu năm và sự kiện chính trị lớn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 271/KH-UBND Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, các lễ hội đầu năm và sự kiện chính trị lớn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn