Quyết định phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2021-2022

Xem chi tiết tại đây: Quyết định phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2021-2022

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn