Quyết định phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2022

Xem chi tiết tại đây:Quyết định về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2022

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn