QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu ” Tập thể Lao động tiên tiến ” cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 81/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu ” Tập thể Lao động tiên tiến ” cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Nguồn: UBND thành Phố Bắc Kạn