QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của bà Đỗ Thị Sinh để thực hiện dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1091/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của bà Đỗ Thị Sinh để thực hiện dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố