QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất đợt 3 để thực hiện dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại dây:Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thu hồi đất đợt 3 để thực hiện dự án Khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn