Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 300 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công điện số: 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc

Thông báo số 10-TB/VPTW ngày 24/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng vềtình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn