Thành phố Bắc Kạn cấp phát trên 43 tấn phân bón cho 356 hộ dân

0
32

Trong các ngày 27 – 29/01, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đã tiến hành cấp phát trên 43 tấn phân bón các loại và 1.050 tấn Giống lúa Việt Lai 20 cho trên 350  hộ dân thực hiện mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa ( SRI) vụ xuân năm 2021 tại xã Dương Quang và phường Sông Cầu.

Cấp phát phân bón cho các hộ dân tham gia mô hình tại xã Dương Quang

Mô hình hỗ trợ sản xuất Lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn tổ chức cấp giống và phân bón các loại cho 311 hộ dân tham mô hình tại xã Dương Quang; 45 hộ tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn để thực hiện dự án với diện tích đất tham gia là 50ha. Theo đó, các hộ dân tham gia đã được Nhà nước hỗ trợ 70% giống, phấn bón, tập huấn kỹ thuật, hôi thảo tổng kết; 356 hộ dân tham gia đóng góp 100% công lao động, 30% giống, phân bón và các vật tư thiết yếu khác còn lại phục vụ sản xuất.

Mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa SRI được thực hiện với mục đích giúp các hộ trồng lúa tiếp cận, áp dụng giống lúa mới kết hợp kỹ thuật canh tác lúa cải tiến, hiệu quả cao. Giúp tăng năng suất, chất lượng sản lượng, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sản xuất nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững ở địa phương./.

Minh Cường