Thành phố Bắc Kạn cây trồng vụ đông đạt trên 60 ha

Hiện nay cây trồng vụ Đông ở thành phố đang phát triển khá tốt,bà con nông dân đang tập trung chăm bón nhằm nâng cao năng suất, sản lượng. Bà con nông dân đã tích cực luân canh chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chủng loại, kịp thời cung cấp nguồn nước tưới đảm bảo độ ẩm hợp lý, tiến hành làm cỏ, vun gốc theo quy trình với từng loại cây để nâng cao chất lượng sản phẩm./.