Thành phố Bắc Kạn có 27 câu lạc bộ thể dục thể thao

Thành phố Bắc Kạn có 28% số người tập thể dục thể thao thường xuyên, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 3,3%. có 1.185 hộ/10.781 hộ gia đình thường xuyên luyện thể dục thể thao, chiếm tỷ lệ 11% so với tổng số hộ gia đình. Địa phương đã thành lập được 27 câu lạc bộ thể dục thể thao, trong đó có 03 câu lạc bộ chuyên nghiệp. Có 01 nhà thi đấu, 02 bể bơi, 08 sân quần vợt, 40 sân bóng chuyền hơi, 12 sân bóng chuyền và 01 sân bóng rổ. Từ lợi thế về điều kiện sân bãi, môn thể thao đang phát triển mạnh nhất tại thành phố Bắc Kạn là môn bóng chuyền hơi với tổng số 11 câu lạc bộ. Đây là môn thể thao thu hút phần lớn lớp người trung và cao tuổi tham gia luyện tập. Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệpcũng rất hứng thú với môn bóng chuyền hơi và thành lập các đội bóng để đi giao lưu tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng. Để khơi dậy phong trào TDTT ngày càng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các xã, phường luôn quan tâm coi trọng và thường xuyên tham gia các giải thi đấu TDTT các cấp tổ chức.  Duy trì các môn thể thao thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.