Thành phố Bắc Kạn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 02/9

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Để giữ vững thành quả phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung như: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm tập trung, thống nhất, xuyên suốt, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để bị động trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản đã chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố. Trong thời gian nghỉ lễ 02/9, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hạn chế tối đa việc ra ngoài địa bàn tỉnh nếu không thật sự cần thiết.

Lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Kể từ 00 giờ ngày 01/9/2021, người về từ các khu vực có dịch COVID-19 và khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg khi vào địa bàn tỉnh phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ giờ trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền và có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 07 ngày trước đó.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, trong đó thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Tăng cường quản lý các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Chủ tịch UBND cấp xã, phường chỉ đạo thực hiện thật tốt quản lý tình hình dân cư, yêu cầu các chủ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ hướng dẫn những người ngoài tỉnh đến lưu trú khai báo y tế tại Trạm Y tế; chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng thực hiện rà soát, nắm chắc nhân khẩu của mỗi gia đình đồng thời thông tin cho người dân rõ về các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên