Thành phố Bắc Kạn tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử

Sáng ngày 7/5, Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến với 08 điểm cầu xã, phường tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho thành viên UBBC, Ban Bầu cử, Tổ giúp việc thành phố và xã, phường. Dự tại điểm cầu thành phố, có đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC thành phố Bắc Kạn.

Tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn, đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC thành phố Bắc Kạn quán triệt tầm quan trọng của việc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được đại diện lãnh đạo Phòng Nôi vụ thành phố Bắc Kạn  hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, gồm: Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử; những công việc chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử (ngày 23/5/2021) của tổ bầu cử (lập và niêm yết danh sách cử tri; tiếp nhận, phân phối tài liệu để niêm yết; vệ sinh, trang trí khu vực bỏ phiểu, đảm bảo an ninh trật tự; ngày bầu cử và chuẩn bị lễ khai mạc); Kiểm kê, kiểm tra,niêm phong và phân loại phiếu bầu; Quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; Các mẫu biểu ( biên bản, danh sách liên quan đến hoạt động bầu cử) cần phải lập và số lượng; thời gian tổng hợp kết quả và nộp các loại tài liệu. Hướng dẫn về việc trang trí khánh tiết trước, trong tại khu vực bỏ phiếu.

Qua lớp tập huấn nghiệp vụ này góp phần bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về công tác bầu cử, giúp các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong cuộc bầu cử diễn ra sắp tới./.

Triệu Biển