Thành phố Bắc Kạn tập trung thu hoạch lúa vụ mùa năm 2018

Vụ mùa năm nay thành phố Bắc Kạn gieo cấy 400 ha lúa, đạt trên 100% giống lúa chủ yếu là khang dân, bao thai … tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân ở các xã phường trên địa bàn Thành phố Bắc kạn đang thu hoạch lúa mùa năm 2018 đạt khoảng trên 20 ha lúa sớm, năng suất lúa đạt khoảng 50 – 53 tạ/01hecta.

Ngoài các phương pháp thu hoạch thủ công, để giảm thời gian và nhân lực trong thu hoạch bà con nông dân trên địa bàn Thành phố đã đưa cơ giới hóa vào thu hoạch từ đó tạo ra hiệu quả thu hoạch nhanh, gọn và tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất trồng cây vụ Đông Xuân năm 2019./.