Thành phố Bắc Kạn tập trung tiêm phòng gia súc đợt 2 năm 2019

Theo Kế hoạch tiêm phòng đợt II năm 2019, thành phố triển khai tiêm 1.000 liều vacxin phòng chống bệnh Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng cho trâu bò và tiêm lepto đối với đàn lợn. Đến nay, các xã phường đã nhận vacxin và triển khai tiêm được 685 liều Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng cho trâu bò, đạt 68,5 % kế hoạch. Để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp và chủ động triển khai tiêm phòng định kỳ đối với đàn vật nuôi của gia đình theo kế hoạch. 

Thời gian triển khai tiêm phòng đợt II từ ngày 01/9 đến ngày 30/10/2019 và thực hiện rà soát, tiêm bổ sung từ ngày 01 đến 10/11/2019./.