Thành phố Bắc Kạn thiệt hại do cơn bão số 7

Cụ thể như thiệt hại về nhà ở: 03 nhà tại tổ 16, 17 phường Sông Cầu bị sập tường và mái bếp, vùi lấp và hư hỏng một số tài sản; 04 nhà tại tổ 9 phường Chí Kiên, tổ 1A phường Đức Xuân, tổ 16 phường Sông Cầu bị ảnh hưởng sạt lở đất sau nhà, ước khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 1100m3. Do làm tốt công tác tuyên truyền và chủ động ứng phó nên đến thời điểm này trên địa bàn thành phố chưa có thiệt hại về người. Hiện nay Các phòng ban, ngành và địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ về diễn biễn của hoàn lưu cơn bão số 7 và mưa lũ sau bão để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời.