Thành phố Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể

Trong những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã tích cực triển khai các Nghị quyết, Đề án của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. Nhiều đơn vị sản xuất được hưởng chính sách ưu đãi, góp phần không nhỏ vào mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Đề án về phát triển nông nghiệp và kinh tế tập thể tại Công ty Asuka Việt Nam tổ 7, phường Xuất Hóa,TP.Bắc Kạn.

Năm 2019, HTX Tân Dân, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với nguồn kinh phí đầu tư 03 tỷ đồng, HTX đối ứng 20% nguồn vốn để xây dựng xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm. Nguồn vốn trên đã đáp ứng nhu cầu bức thiết về vốn của HTX trong thời điểm hiện nay. Ông Bàn Văn Chiến, Giám đốc HTX Tân Dân, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn cho biết: “HTX Tân Dân được hỗ trợ xây dựng nhà xưởng từ chương trình mục tiêu Quốc gia. Hiện đã được bàn giao, đưa xưởng vào hoạt động sản xuất. Chúng tôi đã có cơ sở rộng, khang trang để tổ chức sản xuất, phát huy hiệu quả của chương trình để tạo điều kiện việc làm cho lao động địa phương.”

Năm 2021, HĐND tỉnh ban hành một số Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, trong đó phải kể đến Nghị quyết số 09 –NQ/TU, ngày 22 tháng 4 năm 2021 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 10 về phát triển Nông -Lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025… Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Đề án của tỉnh, thành phố Bắc Kạn đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Đề án phù hợp với thực tế của địa phương. Các Doanh nghiệp, HTX đã sử dụng những chính sách này một cách hiệu quả để phát triển sản xuất. Bà Nông Thị Biệt – Giám đốc HTX Minh Anh, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn cho biết: “HTX Minh Anh trong thời gian qua đã được sự quan tâm, hỗ trợ của các Sở, ban ngành, đoàn thể của UBND tỉnh về hỗ trợ cơ sở vật chất như nhà kho lạnh, máy đóng bịch đa năng và các kỹ thuật công nghệ cũng như xúc tiến thương mại. Sở Công thương đã giúp HTX Minh Anh có được những tiếp cận tốt nhất.”

Qua triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án, thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực như: Nhân dân dần thay đổi tư duy sản xuất từ đơn lẻ sang tập thể; từ manh mún sang sản xuất hàng hóa, mạnh dạn đầu tư chăm sóc, cải tạo vườn cây ăn quả; đầu tư xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Tháng 5/2022, HĐND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ –HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị sản xuất đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng chuỗi liên kết; hạ tầng phục vụ liên kết; giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; hỗ trợ phát triển dược liệu; lãi suất tín dụng,…Đây được xem là “đòn bẩy” cho kinh tế tập thể tại thành phố Bắc Kạn tiếp tục phát triển.

Ông Trương Anh Minh – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Asuka Việt Nam cho biết: “Trong  thời gian vừa qua, theo chủ trương kêu gọi của tỉnh thì doanh nghiệp đã tự bỏ chi phí đầu tư giai đoạn đầu. Tuy nhiên, để giai đoạn sau sản phẩm được biết đến nhiều hơn,có nhiều mặt hàng mới hơn, doanh nghiệp cũng mong muốn tỉnh quan tâm, hỗ trợ về mặt công nghệ, quảng bá sản phẩm để công ty phát triển hơn nữa.”

Kinh tế tập thể luôn đóng vai trò, vị trí quan trọng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa – xã hội tại địa phương. Thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện tốt những Đề án, Nghị quyết của HĐND tỉnh để góp phần hỗ trợ các đơn vị mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động./.

                                                    Hoàng Thạc

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên