Thành phố Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa”

Năm 2023, cùng với các nội dung khác của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), UBND thành phố Bắc Kạn đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp.

Trong đó, địa phương chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị tiết kiệm diện tích rất thuận tiện cho cá nhân, tổ chức giao dịch thủ tục hành chính và tra cứu tài liệu có liên quan. Quan tâm xây dựng môi trường làm việc hiện đại, có không gian sạch sẽ, thoáng đãng. Thường xuyên bố trí đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở, phù hợp theo từng lĩnh vực tại bộ phận “một cửa.

Với nguyên tắc “Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền”, hiện nay chất lượng của bộ phận “một cửa” các cấp thành phố Bắc Kạn ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Triệu Biển