Thành phố Bắc Kạn xử phạt 1942 trường hợp vi phạm Luật giao thông trong năm 2016

Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ cho phép, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia khi tham gia giao thông…Qua việc xử phạt các lỗi vi phạm, lực lượng CSGT Công an thành phố đã thu nộp cho ngân sách Nhà nước trên 530 triệu đồng. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong năm 2016, thành phố Bắc Kạn xảy ra 7 vụ tai nạn và va quyệt giao thông làm 7 người chết. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2017, công an thành phố  tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là trên các tuyến đường có nhiều phương tiện lưu thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.