Thành phố doanh thu dịch vụ tháng 1/2019 đạt trên 256 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 256 tỷ đồng, bằng 8,57% NQ. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh 25,86 tỷ đồng. Thu ngân sách trên 07 tỷ đồng. Các xã, phường chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất vụ Xuân; chủ động phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho đàn vật nuôi; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tết trồng cây, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô và bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong dịp trước Tết. Giao chỉ tiêu tuyển quân và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2019. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và Hội xuân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong tháng 02/2019, thành phố tập trung chỉ đạo phát triển thương mại, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ và cơ cấu giống. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; triển khai kế hoạch trồng rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trên địa bàn. Chú trọng tuyên truyền nâng cao chất lượng các chương trình về y tế, Dân số-KHHGĐ; triển khai các bước về tổng điều tra dân số, nhà ở. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, tuyên truyền, cổ động trực quan nhân dịp đón Xuân mới Kỷ Hợi. Cơ quan quân sự, Công an duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị tốt các điều kiện bắn pháo hoa đêm Giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt đối; tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019, bàn giao đủ 100% chỉ tiêu. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Kỷ Hợi; tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Thực hiện điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân theo quy định. Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết trung ương 8,9 khóa XII của Đảng và các đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy. Thăm nắm tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội xuân, tết trồng cây xuân Kỷ Hợi và Lễ giao nhận quân năm 2019./