Thành ủy giao ban công tác nội chính quý I/2021

Chiều ngày 09/4,Thường trực Thành ủy tổ chức giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 Trong 3 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo chương trình, kế hoach đề ra. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Công tác quốc phòng – quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường. Tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn cơ bản ổn định, những vấn đề liên quan đến ANCT – TTATXH được phát hiện, giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh hình thành “điểm nóng”; công tác phòng, ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được đẩy mạnh; việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng theo quy định pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng cao. Việc tiếp, đối thoại và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được các cấp ủy, chính quyền thành phố chú trọng. Công tác phòng, chống tham nhũng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu được đẩy mạnh thực hiện. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng và nâng cao hiệu quả đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan nội chính thành phố.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc của một số cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác nội chính có lúc chưa thường xuyên; một số xã, phường chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo đôi khi chưa kịp thời…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu trong quý II/2021 các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp. Cơ quan quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021. Lực lượng công an thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường nắm tình hình trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Chú trọng quản lý các hoạt động tôn giáo, tính ngưỡng. Tăng cường thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn, thư, kiến nghị của công dân đặc biệt là các đơn thư liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, theo dõi thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền về đấu tranh với các loại tội phạm, phòng,chống tham nhũng. Chú trọng công tác cải cách tư pháp.

Hà Ngà