Thành phố hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Tính đến ngày 09/3/2021, 117/117 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

   Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại tổ 5, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Hướng dẫn số 35/HD-MTTQ-BTT ngày 22/3/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo kế hoạch đề ra.

Các hội nghị cử tri được tiến hành đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh và thành phố. Tại các điểm tiếp xúc giữa ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 với cử tri nơi cư trú, đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri thành phố.

Thông qua kết quả tín nhiệm của các hội nghị cử tri nơi cư trú, là cơ sở để hội nghị hiệp thương lần thứ 3 xem xét, thảo luận những người ứng cử để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Hà Ngà