THỂ LỆ Hội thi ” Hòa giải viên giỏi thành phố Bắc Kạn lần thứ IV ” năm 2023

Xem nội dung chi tiết tai đâyTHỂ LỆ số 1270/UBND-BTC Hội thi ” Hòa giải viên giỏi thành phố Bắc Kạn lần thứ IV ” năm 2023

Nguồn: UBND thành phố