Thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO danh mục tài liệu ôn thi kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022