THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự thi ( vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia dự thi ( vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022