Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 25/5/2022, bổ sung ca dương tính ngày 24/5/2022