THÔNG BÁO Kết quả xét hồ sơ giáo viên, nhân viên hợp đồng năm học 2023-2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 312/TB-PGD&ĐT Kết quả xét hồ sơ giáo viên, nhân viên hợp đồng năm học 2023-2024

Nguồn: Phòng GD&ĐT thành phố