Thông báo tiếp nhận thêm hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2- Khóa 2 năm 2022.

Văn bản số 607 TTLĐNN-TCLĐ ngày 29-8-2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước