THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 07/TB-HĐTTH Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2023 

Nguồn: UBND thành phố