THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi (Vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi (Vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022

Nguồn: Phòng Nội vụ thành phố