THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức của Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 30/TB-BQLVQG Tuyển dụng viên chức của Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể 2023

Nguồn: BQLVQG Ba Bể