KẾ HOẠCH Thực hiện ” Tháng hành động về người cao tuổi Việt Nam ” năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 155/KH-UBND Thực hiện ” Tháng hành động về người cao tuổi Việt Nam ” năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố