Thông báo tuyển sinh đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong công an nhân dân năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Công an thành phố Bắc Kạn thông báo tuyển sinh đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong công an nhân dân năm 2021

Nguồn: Công an thành phố Bắc Kạn