Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-Ma Ni năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : Công văn số 3477/UBND-VXNV V/v Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-Ma Ni năm 2023

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru – Ma – Ni năm 2023

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn