THÔNG BÁO V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản – khóa 5 năm 2024

Xem nội dung chi tiết tạ đâyTHÔNG BÁO số 205/UBND-LĐTBXH V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản – khóa 5 năm 2024

Nội dung tệp đính kèm : VB số 77/TTLĐNN-TCLĐ

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn