THÔNG BÁO về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH ( mẫu thẻ mới)

Xem chi tiết tại đây: