THÔNG BÁO Về việc phát động Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 25/SVHTTDL Về việc phát động Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm 2024

Thể lệ cuộc thi  Ảnh đẹp Du lịch Bắc Kạn năm
2024

Nguồn: Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn