Thông báo về việc thu phí tham quan Di tích lịch sử TNXP Nà Tu

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 17-TB/TĐTN-BQL về việc thu phí tham quan Di tích lịch sử TNXP Nà Tu

Nguồn: BQL di tích lịch sử TNXP Nà Tu