THÔNG BÁO về việc thực hiện khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ và triển khai các dịch vụ y tế

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 398/TB-TTYT về việc thực hiện khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ và triển khai các dịch vụ y tế

Nguồn: TTYT thành phố