THÔNG TIN BÁO CHÍ Kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1/7: Hãy tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Xem nội dung chi tiết tại đây: 1.7 TTBC Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình thay đổi kể từ ngày 17

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn